MySeasons vindt het belangrijk dat u weet hoe MySeasons omgaat met uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om informatie die u zelf achterlaat en om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna).

Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet MySeasons met uw persoonsgegevens? Het korte antwoord is: MySeasons wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om zo relevant mogelijk voor u te zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. MySeasons is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de GDPR wetgeving.

Door gebruik te maken van de digitale diensten van MySeasons gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit Privacybeleid beschreven. Dit Privacybeleid heeft betrekking op de digitale diensten van MySeasons; www.My-Seasons.nl en MySeasons nieuwsbrief.

Wie is MySeasons?

MySeasons is het consumentenmerk van het bedrijf Pokon Naturado uit Veenendaal. MySeasons Naturado is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30043642.

MySeasons vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MySeasons houdt zich aan de eisen die de GDPR wet stelt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal MySeasons uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. MySeasons kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Op welke wijze beschermt MySeasons uw persoonsgegevens?

MySeasons neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. MySeasons doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers van My-Seasons.nl.

Indien u als bezoeker van My-Seasons.nl besluit uw gegevens via MySeasons aan een derden te verstrekken, dan is MySeasons niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Welke informatie verzamelt en verwerkt MySeasons?

MySeasons verzamelt en verwerkt twee soorten informatie:

 • informatie die u zelf invult;
 • automatisch gegenereerde informatie;
Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt contact opnemen met info@my-seasons.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op MySeasons kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor MySeasons uw gegevens verwerkt, dan kunt u MySeasons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

MySeasons bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Automatisch Gegenereerde Informatie

MySeasons maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan My-Seasons.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan wordt ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan MySeasons ter beschikking stelt. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. u bezoekt MySeasons zonder 'cookies' te accepteren. U laat dan in het geheel geen persoonsgegevens achter, maar u kunt niet optimaal van MySeasons gebruik maken;
 2. u bezoekt MySeasons en u accepteert 'cookies'. Bij deze optie stelt u meer gegevens over uw zoekopdrachten ter beschikking (waarover ook uitgebreider hierna).
Voor welke doeleinden zal MySeasons informatie over u gebruiken?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door MySeasons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het meten van de belangstelling voor MySeasons diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de digitale diensten van MySeasons
 • statistisch en wetenschappelijk onderzoek
 • het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van MySeasons
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien MySeasons daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • Door gebruik te maken van MySeasons, geeft u MySeasons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • informatie aan u verstrekken over diensten en updates van MySeasons;
 • om u gerichte informatie/advertenties te tonen; waarvan MySeasons op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft;
 • het toesturen van de MySeasons nieuwsbrief: indien u deze dienst aanzet, gebruikt MySeasons uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen;
Wijzigingen

MySeasons behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. Dit betekent overigens niet dat MySeasons uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven. MySeasons adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Dit Privacybeleid is aangepast op 24-05-2018.